KOŚCIÓŁ DAWNIEJ I DZIŚ

HISTORIA PARAFII » KOŚCIÓŁ DAWNIEJ I DZIŚ

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MIKOŁAJA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM

Historia fotograficzna budynków kościelnych przed wojną, zaraz po II Wojnie Światowej oraz wygląd obecny. Zdjęcia historyczne pochodzą z archiwum parafii henrykowskiej, zrobione  oczami pierwszego, powojennego Proboszcza ks. Franciszka Wołoszczuka,  zapisana w Kronice Parafialnej oraz obecnie przez mieszkańca tej miejscowości Jacka Jaworskiego.

Prezentacja porównawcza - przed wojną, po wojnie i czasy współczesne. 

 

 

  • 7
    7